Bancuri

Doamna Nelly

Spre sfârşitul slujbei de Duminică preotul întrebă:

   – Câţi dintre dumneavoastră  şi-au iertat duşmanii? Optzeci la sută dintre enoriaşi au ridicat mâna. Preotul insistă cu întrebarea. Toţi răspund de data asta, cu excepţia unei bătrâne.

   – Doamnă Nelly! Dumneavoastră  nu sunteţi dispusă să vă iertaţi duşmanii ?

   – Eu nu am duşmani, răspunse blând.

   – Doamnă Nelly, aceasta  este foarte ciudat. Câţi ani aveţi?

   -Nouăzecişinouă, răspunse .

 Parohia se ridică în picioare şi aplaudă la unison.

–      Oh, doamnă Nelly, puteţi veni aici în faţă să ne spuneţi cum se poate ajunge la nouăzecişinouă de ani, fără să ai nici un duşman?!

–      Dulcea doamnă Nelly veni în faţă, se întoarse cu faţa spre enoriaşi şi spuse:

 –     Pentru că, deja, au murit toţi, nenorociţii dracului!   

Alte postari

Back to top button